Privacy policy

Privacy beleid

Verstrekking aan derden
Op geen enkel moment verkopen of verhuren we je gegevens aan ondernemingen of personen die geen deel uitmaken van onze club. We beschouwen je gegevens als vertrouwelijke informatie.

De clubleden die jullie gegevens gebruiken doen dit enkel binnen de (informatie)opdracht die ze hebben. Deze persoon zal de gegevens nooit zelf mogen gebruiken.

Wanneer je je gegevens geschrapt wil hebben, inzage wil hebben of een correctie wil aanbrengen, kan je dit melden per mail via communicatie@sporting-pelt.be, geef daarin duidelijk aan wat je wil weten, aanpassen of verwijderen. Deze mail moet ondertekend en gedateerd zijn en samen met een kopie van de voorkant van je identiteitskaart verstuurd worden.

Als je wenst dat we je gegevens wissen, dien je dit ook specifiek te motiveren. Als dit werd gedaan, zullen wij dit asap in orde brengen. Indien je klachten hebt betreffende je gegevens heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming Sporting Nelo vzw kan zijn privacy beleid wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen via sociale media. Oudere versies van ons privacy beleid zullen worden opgeslagen.

Versie juni 01092020