Club

 
17-05-2021 | Sven Spooren


Week van de API (aanspreekpunt persoonlijke integriteit)

Wij geven graag ook nog even een woordje uitleg :

 

Wat is een API ? Dat is een aanspreekpunt/vertrouwenspersoon wanneer er zich binnen de club (grensoverschrijdende) problemen voordoen.

Waarover gaat dat ? Dit kan over pestgedrag gaan, ongewild (naakt)foto's nemen van teamspelers, maar ook sexueel  ongepast gedrag van bvb. (mede)spelers/trainers/supporters) ....

Wie is het ? Dokter Jasper Van Criekinge volgde de ICES cursus en is je aanspreekpunt, eerste contact leg je via clubarts@sporting-pelt.be

 

Op onze site vind je nog info over onze API : http://www.sporting-pelt.be/contactgegevens.php en http://www.sporting-pelt.be/downloads.php

 

Ook de VHV (handbalfederatie) heeft een en ander uitgewerkt : https://www.handbal.be/nl/speel-handbal/het-welzijn-van-de-speler/aanspreekpunt-persoonlijke-integriteit